25-4-2014 LỄ THÁNH MARCO BỔN MANG LIÊN NHÓM

MVTT.TGP.SÀI GÒN.
25-4-2014  MỪNG KÍNH LỄ THÁNH MÁC-CÔ BỔN MẠNG
LIÊN NHÓM: TÁN TRỢ-KHUYẾT TẬT-CỘNG TÁC VIÊN
I-CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ :TẠI GX.NAM HÒA,GIÁO HẠT CHÍ HÒA
TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN,Địa chỉ 35/40/9 đường Đất Thánh,Phường 6,
Quận Tân Bình,TP.Hồ Chí Minh
                        16 giờ 00 -Tập trung.
                        16 giờ 15 - Sinh hoạt.
                        16 giờ 30 -Tập hát.
                        16 giờ 45 -Tĩnh tâm xin Cha Trưởng ban giảng tĩnh tâm.
                        17 giờ 15-Giải lao.
                        17 giờ 30 –Thánh Lễ đồng tế.
                            -Xin Cha Trưởng Ban hay Cha Đồng Hành cho chúng con bài
                              giảng Trong Thánh Lễ.
                        -Tiếp tân và trật tự tất cả anh chị em trong ban tổ chức.
                        -Làm Bandron:Anh Giacobe Trần Văn Trung.
                        -Treo Bandron.Anh Joanbaotixita Hoàng Quang Huy.
II-RƯỚC ĐOÀN ĐỒNG TẾ:
                       1 -Đọc hạnh Thánh Mác-cô.
                       2 -Dẫn lễ,
                          -Đọc hạnh Thánh Mác-cô và dẫn lễ Anh Anton Nguyễn Bích Tân.
                       3 -Thánh giá nến cao.
                       4 -Thành viên trong ban tổ chức và đại diện các nhóm hạt.
III-PHỤNG VỤ TRONG THÁNH LỄ:
                      1- Ca đoàn:Xin Ca Đoàn của GX.Nam Hòa hát lễ
                      2- Đọc bài đọc 1 chị Maria Trần Thị Thảo.
                      3-Lời nguyện ,4 lời nguyện Anh Giacobe Trần Văn Trung soạn.
                      4-Người đọc: một người ở nhóm khuyết tật,một người ở nhóm cộng
                          tác viên,hai người ở nhóm tán trợ.
                      5-Dâng lễ vật:7 người
                         -Hai người Nhóm tán trợ Hạt Thủ Thiêm.
                         -Hai người Nhóm tán trợ hạt Chí Hòa.
                         -Hai người nhóm tán trợ hạt Tân Sơn Nhì.
                          -Một người trong Ban tổ chức.
IV-CÁM ƠN SAU LỄ:
                             -Anh Anton Nguyễn Bích Tân.
                             -Dâng hoa mừng quý Cha,tùy theo lễ đồng tế có mấy Cha sẽ mời
                               anh chị em đem hoa lên mừng.
V-TIỆC LIÊN HOAN:
                            -Mỗi người đóng 100.000 đ,đóng cho chị Maria Trần Thị Thảo.
                             -Xin Cha đồng hành cho lắc thau trong Thánh Lễ.
                              chị Maria Trần thị Thảo mời thêm người phụ để lắc thau.
                             -Đặt tiệc liên hoan,trình với Cha Trưởng Ban và Cha đồng hành.
                                                                                                                                (Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp)
                                           _______________________________________________________________________________