Tháng 03.2014

HỌP LINH ĐẠO THƯỜNG VỤ MVTT

Thời gian: Chiều thứ Bảy 29/03/2014
Địa điểm: Phòng họp Nhà Truyền Thống, Trung tâm Mục vụ TGP

 • 14g30: Khai mạc, gặp gỡ, giao lưu.
  • Cầu nguyện khai mạc, Lời Chúa: Lc 18,9-14
  • Cha Trưởng Ban chia sẻ về Khoá huấn luyện MVTT vừa được tổ chức tại Giáo phận Phú Cường.
 • 14g35: Nhìn lại hoạt động các nhóm Hạt MVTT (tuyên dương 3 nhóm Hạt MVTT hoàn thành tốt là Nhóm MVTT Hạt Hóc Môn, Phú Thọ, Tân Định)
 • 14g45: Bàn kế hoạch thực hiện Ngày Thế Giới Truyền Thông lần 48
 • 14g55: Anh Phaolô Đậu Văn Ngọc triển khai bản phân chia công tác phục vụ ngày TGTTXH 48
 • Cha Trưởng Ban phân công công tác các Liên Nhóm Hạt MVTT
  1. Nhóm lễ tân: Liên nhóm Hạt MVTT Chí - Thọ - Nhì
  2. Nhóm khánh tiết: Liên nhóm Hạt MVTT Gia - Đức - Thiêm
  3. Nhóm văn nghệ - phụng vụ: Liên nhóm Hạt MVTT Sài - Định - Nhuận
  4. Nhóm ẩm thực: Liên nhóm Hạt MVTT Gò - Mới - Môn
  5. Nhóm trật tự - vệ sinh: Liên nhóm Hạt MVTT An - Chiếu
  6. Nhóm tác nghiệp: Các câu lạc bộ
 • Triển khai chương trình Tháng 4 và Tháng 5, các Trưởng nhóm Hạt MVTT liên hệ Giáo vụ và Văn phòng để biết danh sách các thành viên mới để cùng họp với Hạt.
 • Tối thứ ba ngày 6/5/2014:Tĩnh tâm Gia đình MVTT Sài Gòn chuẩn bị cho Ngày TGTTXH 48 vào lúc 18g00 tại TTMV TGPTPHCM
 • Triển khai chương trình ngày họp mặt Liên Nhóm Hạt MVTT vào lúc 18g00 ngày 15/5/2014: Tất cả thành viên gặp gỡ trước ngày TGTTXH 48.
 • Thứ Ba đầu Tháng 6 sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn.
 • Trong Tháng 6, Cha Trưởng Ban sẽ đến từng nhóm Hạt MVTT để tổ chức bầu các Trưởng nhóm Hạt MVTT cho nhiệm kỳ mới.
 • Dự kiến sẽ phổ biến và tổ chức triển lãm ảnh báo chí của thành viên MVTT ngày TGTTXH 48
 • Các nhóm Hạt sẽ tự làm Video diễn tả sinh hoạt của nhóm MVTT (mỗi nhóm Hạt khoảng 1 phút). Gởi file trước ngày 26/4/2014 cho cha trưởng ban
 • Nhóm MVTT Tán Trợ thông báo ngày mừng bổn mạng 25/4/2013.
 • 16g15: Kết thúc.