CA ĐOÀN GIÁO XỨ

1. CA ĐOÀN GIÁO XỨ
G.B Nguyễn Quang Minh 1957 TPHCM Ca trưởng 74/33, Phan Huy ích, P12, GV 01213454959