Phóng viên truyền giáo!

Phóng viên truyền giáo!

           
Trong một cuộc triều yết, thấy có một phóng viên nhà báo, Đức Giáo Hoàng Piô X liền chúc lành cho cây viết của ông ta. Ngài nói:

            - "Ta chúc lành cho cây viết tượng trưng nghề nghiệp của con. Các vị tiền nhiệm của Ta đã chúc lành cho gươm giáo và vũ khí của các chiến sĩ kitô-hữu. Giờ đây, Ta rất hân hạnh chúc lành cho cây viết của một phóng viên kitô-hữu."