Con cọp có đạo

Con cọp có đạo

 

Mùa chay, một tu sĩ tìm vào một hang núi để ăn chay và cầu nguyện. Vừa bước vào hang thì một con hổ đói lâu ngày từ trong xông ra định ăn thịt. Vị tu sĩ sợ hãi la lớn:

- Chúa ơi, cứu con với!

Như một phép lạ, con cọp liền ngoan ngoãn quỳ xuống làm dấu thánh giá.

Vị tu sĩ mừng quá liền nói:

- Chúa thật tuyệt vời. Chúa thử thách con bằng một con cọp có đạo.

Vừa lúc ấy con cọp nhìn tu sĩ dâng lời nguyện trước bữa ăn:

- Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho con và cho của ăn mà con sắp dùng do lòng nhân từ Chúa ban, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!.

Nghe vậy, vị tu sĩ đổ mồ hôi hột la lớn:

- Chúa ơi, cứu con...