Tháng 04.2014

Họp Linh Đạo Tháng 04-2014

Khai mạc lúc     6g30        ngày 14-04-2014 Tại Nhà Nhóm Trưởng

Chia sẻ Tin Mừng: Bài tin mừng Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12, 1-11)
                                 Anh Daminh Nguyễn Văn Giang
Chia sẻ: Cha Giuse Vũ Hữu Hiền-TB MVTT/Tgp Saigon
Qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu là bạn của Lazarô, ngưới đã cho Lazarô sống lại từ cõi chết. Đức Giêsu là thầy và cũng là bạn của chúng ta. Cha Giuse cũng nhắc lời cũa Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Truyền thông lần thứ 48: "Các phương tiện truyến thống giúp chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn... biết rõ nhau hơn"; truyền thông là bạn của tất cả, là bạn của mọi người.Truyền thông là có Chúa trong ta. Truyền thông phải biết đối thoại. biết lắng nghe để mọi người nhận biết Chúa. 

Cầu nguyện: Xin cho Các thành viên MVTT biết lắng nghe, học hởi Lới Chúa; biết lắng nghe mọi người và trở nên bạn hữu đích thực và đem Lới Chúa đến cho mợi ngưới.

Chủ trì phiên họp: Phê rô Nguyễn Văn Thịnh- Nhóm Trưởng

1- Buổi họp có sư hiện diện cha Giuse Vữ Hữu Hiền -TB MVTT 
Đại diện Ban TV/MVTT Gp: Giuse Phạm quang Thiêm-Tb Kế hoạch; hạt GĐ Anh Vinhsơn Đỗ Trung Liệt
2- Thành viên: Daminh Nguyễn văn Giang; Vinh sơn Vũ đỗ Hoàng Tuấn, Phao lô Phạm anh Tuấn, Simon Lại văn Miễn(v)

Nội dung:
1- Cha TB thông báo về chương trình tổng quát chuẩn bị cho ngày TGTT/48; Sứ điệp của Đức Thánh Cha vế ngày TGTT đọc trong các buổi họp để nắm vững tinh thần sứ điệp.
Cha nhắc nhở các TV củng cố lại trang Titoco, sắp xếp lại các danh mục cho đúng như thông tin cơ bản, suy tư ... hoàn thành nhật tác, nguyệt ký. Tháng 05 các GX phải hoàn tất cơ bản trang Titoco.
Cha thông báo ngày Tĩnh tâm MVTT: 06-05-2014. Số ngưới tham gia: PN-05 ngưới.
Ngày 15-05: Họp Liên nhóm hạt tổng kết phân công công tác ngày TGTT
2- Trưởng nhóm hạt PN chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 Cha Giuse.
   Chúc nừng bổn mạng Vinhsơn Vũ Đỗ Hoàng Tuấn
3- Thảo luận chuẩn bị ngày TGTT; phát Sứ điệp ngày TGTT

Chụp hình lưu niệm. Liên hoan Mừng Sinh nhật và bổn mạng.
Kết thúc lúc 21 g 20.