Kỷ niệm 47 năm linh mục cha Hạt trưởng Đaminh Đinh Ngọc Lễ

Video: Thanh Tùng - Văn Hiển

Video khác