Thánh Lễ Tạ Ơn ,Tân Linh Mục Giuse Đỗ Quốc Vũ SDB

Thánh Lễ Tạ Ơn ,Tân Linh Mục Giuse Đỗ Quốc Vũ SDB

"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em ra đi sinh nhiều hoa trái ." (Ga 15,16) Câu Lời Chúa mà Cha Giuse Đỗ Quốc Vũ đã chọn làm khẩu hiệu đời linh mục của mình. Cũng chính vì tin vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, mà ngày hôm nay, Cha Giuse đã được Chúa thương và tuyển chọn để trở nên “Thượng tế muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê” (x. Tv 110,4).
Sáng thứ bảy , ngày 10/05/2014 và lúc 09:30 Tân Linh Mục Giuse Đỗ Quốc Vũ, SDB Đã long trọng cử hành Thánh Lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Bến Cát, Gò Vấp. Đồng tế với ngài có Quý Cha Giuse Giám đốc, Cha Marco Phó Giám đốc ,Cha Nguyên Giám Tỉnh SDB Việt Nam, Cha Anre chánh xứ ,Cha Nguyên Chánh xứ Phêrô và gần 40 Linh Mục trong và ngoài Dòng, Thánh lễ diễn ra long trọng, sốt sắng, trang nghiêm với sự hiện diện của ông bà cố, quý thân bằng quyến thuộc, anh em hội viên Saledieng và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bến Cát.