Đức Tổng Giám Mục thăm mục vụ - ban Bí Tích Thêm Sức

Giáo xứ xin thông báo:
1.  Đức Tổng Giám Mục PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC sẽ về thăm mục vụ và ban Bí tích thêm sức. Vào lúc 9g00 sáng ngày Chúa nhật 25 tháng 5 năm 2014.
2. Sẽ không có Thánh lễ lúc 7g00.