Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

.
   
.

Lời Chúa: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.

       Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.
        Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

 

.
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Qua bài Tin Mừng hôm nay, là chúng ta hãy yêu mến Chúa Giê-su, để được Chúa ban Đấng Bảo Trợ, Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn ở bên cạnh Chúa Cha và Chúa Con, Đấng luôn thúc đẩy và nâng đỡ những ai tuân giữ các giới răn của Chúa và thực thi các lệnh truyền của Người.
       Mầu nhiệm tình yêu đó chính là Thánh Thần, Đấng được Chúa Cha ban cho các môn đệ. Một khi Chúa Giêsu không còn ở với các ông nữa, Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, sẽ tiếp tục ở với các môn đệ, để các ông không phải mồ côi. Nhờ có sự hiện diện của Thần Khí, các môn đệ như vẫn được  thấy chính Chúa Giê-su, dù Chúa không còn ở với các ông nữa. Cũng như Thánh Thần là tình yêu liên kết Chúa Cha và Chúa Con thế nào, thì Thánh Thần cũng liên kết các môn đệ vào trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa như vậy. Tình yêu chính là sợi dây liên kết bền chặt, kết hợp Chúa Cha và Chúa Con thế nào, thì đó cũng là mối dây liên kết Chúa Giêsu với các môn đệ, bằng cách giữ các điều răn Chúa Giêsu đã dạy, mà trên hết là giới răn mới, giới răn mến Chúa yêu người, các môn đệ được liên kết với Chúa Cha trong tình yêu của Ngài, chính Chúa Giêsu “tỏ mình ra” cho họ hiểu sâu xa hơn, tròn đầy hơn mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa.
       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ban Thần Khí cho các tông đồ để các ngài ra đi đến tận cùng trái đất làm chứng nhân cho Chúa, xin Chúa cũng thương ban Thánh Thần cho chúng con, để Thần Khí Sự Sống, thánh hóa, tăng sức mạnh, ơn thánh cho chúng con để trở thành những chứng nhân can trường của Chúa. Amen