Tháng 06.2014

                                        Họp Linh Đạo Truyền thông hạt Gò Vấp tháng 06. 2014.
                                    lúc 19g30 ngày 26. 06. 2014 tại Tư gia anh Dương Phú Cường.
                                                        ______________oOo____________
I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:
     _  Năm thành viên MVTT Hạt Gò Vấp.
II- NỘI DUNG :
     _ Đọc Kinh Khai mạc.
     _ Đọc Tin mừng ( Mt 7, 21-29 ) .Hát bài tâm Ca Truyền Thông. Chia sẻ Lời Chúa.
     _ Các anh em đề nghị dời ngày họp Linh Đạo hằng tháng vào ngày thứ sáu cuối tháng ( trước đây là ngày thứ năm) để tiện cho tất cả anh em đi họp được đầy đủ hơn.
     _ Anh Nhóm Phó vì bận nhiều việc nên đề nghị chị thư ký làm thêm nhóm phó 2 để công việc MVTT của hạt được kết quả tốt hơn.
      _ Dự kiến lần họp sau tại nhà anh Nhóm Trưởng vào ngày 25.07. 2014.
      _ Anh Nhóm trưởng nhắc nhở các anh em nên đi dự Thánh Lễ thứ ba đầu tháng tại TTMV ,vì Thánh Lễ này dành riêng cho ban MVTT để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần trong công tác mục vụ truyền thông,  và đây cũng là dịp các anh em TT  trong Gphận gặp gỡ nhau trong tinh thần đoàn kết và hiệp thông cầu nguyện cho nhau.
      _ Các anh em chia sẻ kinh nghiệm công tác MVTT cho nhau...
 III- BẾ MẠC:
      _ Hát bài Niềm Vui Truyền  Thông.
                                         Buổi họp kết thúc lúc 21giờ ngày 26 tháng 06 năm 2014.