Xem hình ảnh và video ở trang này

Cả nhà thân mến!

Khi bạn vào trang Mục vụ Truyền Thông Xóm Mới này, bạn chỉ thấy 1 bộ Hình và 1 Video mới nhất. Nếu bạn muốn xem thêm các Hình và Video khác thì bấm vào TÊN của bô Hình hay TÊN của Video này, khi đó nó sẽ hiện lên các hình trong Album đó hoặc Video sẽ được phát. (Trong số các hình hiện lên, bạn muốn xem hình nào thì bấm chuột vào hình đó.) Bên dưới bộ Hình hoặc bên dưới Video đang phát bạn sẽ thấy TÊN các album Hình và TÊN các Video khác nữa.
Lưu ý: Nếu bạn bấm vào giữa hình Video -của trang chủ MVTT Xóm Mới- thì Video này sẽ phát cho bạn xem, nhưng phát với kích cỡ nhỏ rất khó xem và bạn cũng không thấy hiện lên các Video khác. Nếu bạn bấm vào biểu tượng Youtube ở góc phải bên dưới hình Video thì nó sẽ liên kết tới trang Youtube và bạn cũng không thấy các Video khác của trang MVTT Xóm Mới.
Chúc bạn thời gian thoải mái để xem, bấm like (thích) và thêm lời bình cho các tập Hình và Video của trang Mục vụ truyền Thông Xóm Mới.

(An-tôn Lê Tân, 12/7/2014)