Tập huấn MVTT 12/ 7/ 2014

Một vài hình ảnh ngày tập huấn về MVTT sáng thứ Bảy 12/7/2014

Video khác