Chỉnh Sửa lại Đường link của Video clip

Anh Trưởng và Các anh chị thành viên thân mến !
  BBT văn phòng D7 thông báo

Video Nguyệt Ký của Các anh chị không thể mở ra được
Lý do:
1. Đường link của các anh chi không đúng (chỉ những người nào đăng nhập vào tài khoản youtube của anh chi mới xem được)
2. Các Anh chị copy đường link vào titocovn không đúng chỗ (không thể copy vào chỗ đường link ảo)
Khắc Phục:
Các Anh chị làm theo hướng dẫn các bước sau :

Vào Trang new.titocovn.com