Tập huấn MVTT 2/8/2014

Buổi tập huấn dành cho các nhóm trưởng, nhóm phó và ban TV sáng thứ Bảy 2/8/2014 là buổi cuối.Những thành viên làm đủ các bài tập theo yêu cầu sẽ có 1 buổi dã ngoại tổng kết.
(Chỉ quay phần đầu và chưa kịp chỉnh sửa, viết chú thích.)
 

Video khác