Tháng 08.2014

Thời gian: tối thứ Ba 13-08-2014

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ TGP - Phòng họp Nhà Truyền Thống

18g30: Cầu nguyện khai mạc

18g47: Bàn thảo những vấn đề liên quan.

 • - Tập hợp các bài viết, Album, video đã đăng trên trang Web Giáo phận đưa vào nguyệt tác cá nhân trên saigon.titocovn.
  - Chuẩn bị cho ngày triển lãm và dựng phim tư liệu "kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Mục vụ TGP" vào tháng 10.
  - Viết kịch bản: "Phóng sự 10 năm sinh hoạt của TTMV"
  - Tập hợp các hình ảnh mục vụ của Đức Cha Phê-rô tại các giáo xứ.
  - Phân công tác nghiệp trong tháng 8/2014
  - Lưu ý chụp hình trong các sự kiện.
  - Thông báo khóa học.

  20g30 Kết thúc

Đếm Nguyệt Tác: 
0