Hội đồng MV giáo xứ

Ban Mục vụ

-Nhiệm kỳ 2: 2009-2014

  1. Ông Phê rô NGUYỄN VĂN THỊNH.                    Trưởng ban MV
  2. Bà Anna NGUYỄN THỊ LIÊN.                             Phó Ngoại vụ
  3. Ông Joan Kim THẠCH TUẤN QUYỀN.                 Phó Nội vụ
  4. Ông Giuse NGUYỄN VĂN TRUNG.                     Thư ký
  5. Bà Maria NGUYỄN THỊ LỆ THU.                         Thủ quĩ.
  6. Giuse HOÀNG NGỌC CHÂU.                              Phụng tự
  7. Micae CAO THÁI TÙNG.                                   Đặc trách giới trẻ.
  8. Giuse NGÔ VĂN AN.                                        Đặc trách Hội đoàn.
  9. Catarina VÕ KIM HẠNH                                    Bác ái-Xã hội