Thánh lễ 4/11/14 tại TTMV

Thánh lễ lúc 18g30 ngày 4/11/2014 tại P Nguyện Nhà Truyền Thống, tgp Sài-gòn. Cha đồng hành MVTT hạt Hóc Môn chủ tế, cha Trưởng ban MVTT Tgp đồng tế.
Tháng 11 cầu cho các linh hồn TV đã qua đời...

Video khác