Linh mục phục vụ tại giáo xứ

Giáo xứ Hợp an thành lập năm 1954

 Bổn mạng GX : Đức Mẹ Lên Trời

Linh mục chánh xứ: Phaolô Nguyễn Phong Phú

Ngài sinh năm 1973.

Thụ phong linh mục năm 2005

Chánh xứ Hợp An từ ngày 29/8/2010 đến nay.

 
 
Từ năm 2003 - 2010: Linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn văn Bắc
 

                          Thánh Lễ cầu cho ơn Thiên triệu

Hôm nay ngày 25/4/2010 là Chúa nhật Lễ Chúa chiên lành , cầu cho Ơn Thiên triệu Linh Mục Tu sỹ .

Nhóm giới trẻ Hạt Xóm Mới đã tổ chức Thánh Lễ cầu cho ơn gọi tại Giáo xứ Hoàng mai lúc 16 giờ 30 cùng ngày do Linh Mục Vũ đức Liên Chủ tế. Trong nhóm tham gia này có hơn mười em thiếu nhi nam nữ thuộc Giáo xứ Hợp An đã tề tựu trước sân nhà thờ trước giờ Lẽ trong niềm hân hoan náo nức được tìm hiểu về ơn gọi .

Thánh Lễ rất trang trọng, nhất là bài giảng của Linh Mục Chủ tế đã làm cho các em hiểu nhiều về ơn gọi Tu sỹ Linh Mục trong thời đại ngày nay. Qua bài giảng đầy thuyết phục, hy vọng các em thiếu nhi nam nữ sẽ nghe được tiếng Chúa dâng mình phục vụ Giáo Hội .

Thánh lễ kết thúc lúc 17 giờ 30. Sau đó các em được chia ra từng nhóm để thảo luận với nhau để tìm hiểu thêm về ơn gọi trong xã hội hôm nay.

Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít , xin cho Giáo Hội có thêm nhiều thanh niên nam nữ hiến dâng đời mình để phục vụ cánh đồng truyền giáo để nước Chúa ngày càng được rộng mở .