Linh mục phục vụ giáo xứ

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Chợ Quán
(quá khứ & hiện tại)

 CHA SỞ 
1./ 1858- 1863    :  Toma Văn Hiển Đoan
2/. 1863- 1866    :  Baron
3/. 1865-1867     :  Bouiller (Xuân)
4/. 1867-1874     :  Bouillevaux (Long)
5/. 1874-1874     :  Dumoulin
6/. 1874- 1875    :  Maria Trung
7/. 1875-1879     :  Derval Ngãi
8/. 1879-1882     :  Greset Hòa
9/. 1882- 1886    :  Nicolas Hamm Tài
10/.  1886-1886 :  Boutier Thiết
11/.  1886-1887 :  Prodhomme Ngoan
12/.  1887-1891     Erra Y
13/.  1891- 1891 :  Leon Lambert Lương
14/.  1891- 1897 :   Mossard Mã 
15/.  1897- 1898 :  Desseaume Ngươn
16/.  1898-1913 :   Anselme Delignon Cao
17/.  1913- 1934 :  Camille Laurent Đính
18/. 1934- 1942  :  Benedicto Trần văn Cậy
19/. 1942- 1945 :  Rene Detry Tri
         1945- 1946 :  không có cha Sở
20/.  1946-1953  :  Henri Bellamin Miêng
21/.  1953- 1961 :  Phanxico Xavie Trần Thanh Khâm
22/.  1961- 1966 :  Giacôbê Nguyễn văn Mầu
23/.  1966- 1968 :  Augustino Nguyễn văn Lục
24/.  1968- 1992 :  Phaolo Hồ văn Lành
25/.  1992- 1998  :  Gioan Baotixita Võ văn Ánh
26/.  1998-  19/7/2018  :  Phanxicô Xaviê Lê văn Nhạc
27/.  Từ 19/7/2018    : Gabriel Trịnh Công Chánh

Cha Sở PX Lê văn Nhạc
Cha So PX Le van Nhac

Cha Sở PX Le van NhacCha So PX Le van Nhac
 Cha So Px Le van Nhac

LINH MỤC PHỤ TÁ 

1/.  1885-1886  :  Boutier Thiết  
2/.  1887- 1888 :  Tadeo Nguyễn Tấn Đức
3/.              1899 :  Isidor Doumortier Đượm
4/. 1899-1899   :  Phêro Vãng
5/. 1901- 1902  :  Bernard Bellocq Lộ
6/. 1903-1904   :   Yves Marie Guillon Du
7/. 1904-1905   :   Celestine Nicolas Ninh
8/. 1905- 1907  : Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng
9/. 1907- 1914  :  Micae Nguyễn văn Thao
10/. 1914-1934 :  Benêdicto Trần văn Cậy
11/.            1947 :  Phaolo Nguyễn văn Đậu
12/. 1947-1948 :  Giuse Nguyễn văn Tùng
13/. 1948-1950 :  Phaolo Nguyên Quang Minh
14/. 1950-1951 :  Anton Phùng Quang Thành
15/. 1951-1955 : Ernest Nguyên văn Nhường
16/. 1951-1955 : Giacobe Lê văn Quá  
17/. 1953-1955 :  Phanxico Xavie Nguyễn Hữu Tấn
18/. 1955-1958 :  Gioan Baotixita Dương Hoàng Thanh
19/. 1955-1967 :  Giacôbê Tô Đức Bạch
20/. 1965-1967 :  Dominico Mai Trung Hiếu
21/. 1958-1964 :  Giuse Nguyễn Hữu Bằng
22/. 1962-1968 :  Giacôbê Trần Công Báu
23/.1964-1965 :  Luca Nguyễn Phước Quang
24/. 1965-1975 : Ignatio Nguyễn Thới Hòa
25/.1968-1970 :  Gioan Kim Khẩu Tri Công Vị
26/. 1969-1972 :  Phêro Lê Thành  Khoái
27/. 1970-1990 : Anton Lương Thủ Hơn
28/. 1972-1992 : Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm
29/. 1992-1999 : Phero Pham văn Long
30/. 1999-2001 : Gioan Lê Quang Việt
31.. 2001-2003 : Giuse Đặng Chí Lĩnh
32.  2003-2010 : Vincent Nguyễn Đức Dũng
33.  2010-2011 :  Giuse Trần Hoàng Quân
34.  2011- 4/2016      : Frederic Cao Lê Minh Vương
35. Từ 7/4/2016 - 19/7/2018 : Giuse Hoàng Đình Hải
36.  Từ 19/7/2018                 : Martinô Trịnh Quang Khải

Cha Phó Giuse Đặng Chí Lĩnh (2001-2010)
Cha pho Chi Linh

Cha Phó Vincent Nguyễn Đức Dũng (2003-2011)
 

Cha phó Vincent Nguyan Duc Dung

Cha Phó Giuse Trần Hoàng Quân (2010-2011)

Cha pho Hoang Quan ha phó Hoang Quan Cha phó Hoang Quan

Cha Phó Frederic Cao Lê Minh VươngCha Phó Cao Lê Minh Vương

Cha Phó Giuse Hoàng Đình Hải (từ 7/4/2016)

Các bài viết liên quan đến cha Sở & Cha Phó ( xin bấm vào tựa bài để xem)

Lễ khánh thành Nhà Mục vụ giáo xứ 20/3/2017

Lễ Khởi công xây nhà Mục Vụ giáo xứ 19/3/2016

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Mục Vụ giáo xứ 18/10/2015

Lớp Kinh Thánh 100 tuần mừng cha Sở 20/11/2014

Lễ mãn tang bà cố Maria, thân mẫu cha Fx. Lê Văn Nhạc

Lớp Kinh Thánh 100 tuần mừng Ngày Nhà Giáo 20-11-2013

MỪNG BỔN MẠNG CHA SỞ PHANXICÔ XAVIÊ 

Ngày truyền thống linh mục, tu sĩ

Kỷ niệm 39 năm linh mục của cha sở

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 40 năm linh mục 26/4/2014

Học hỏi về Thánh Nhạc