Ai bền đỗ đến cùng

Lời Chúa, Chúa nhật 33TN, 16/11/2014: Kính các thánh Tử Đạo VN

  "...ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ"

"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".
 Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.
Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét sử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn (Kn 3, 1-9)  .

 "Vì tiếng nói của Thập Giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta".
Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo Thập giá của Đức Kitô ra hư không.
Vì chưng lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu?" Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hoá ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. (1 Cr 1, 17-25) 

"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy,
để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết".

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".(Mt 10, 17-22)   

suy niệm:
- Chúa Giê-su đã chuẩn bị tinh thần cho các Tông đồ Chúa, qua đó Chúa cũng là chuẩn bị tinh thần cho những ai đi theo Chúa. Tinh thần Chúa muốn tôi và mỗi người phải có có là tỉnh táo, sáng suốt, tinh thần chịu đựng vững vàng kiên trung, tinh thần phó thác mọi sự cho Thánh Thần Chúa. 
Đạo Chúa ở đâu thì Nước Chúa ở đó, Nước Chúa là nước yêu thương, Công lý và Hòa bình; Nước Chúa là Sự thật, Chân lý, Sự sống và Ánh sáng; Nước Chúa là Hoan lạc Bình an và Hạnh phúc. Nếu tôi cố tình hay vô ý, trực tiêp hay gián tiếp phá hoại, ngăn cản, đầu độc hay chèn ép những giá trị Nước Chúa, là tôi đang bách hại đạo Chúa, bách hại Nước Chúa. Nếu ai chống lại tôi -theo phương cách thích hợp- để bảo bảo vệ những giá trị thiêng liêng đó, là họ đang bảo vệ Đạo Chúa, đang đổ mồ hôi và máu ra vì Đạo Chúa.
- Lạy các Bậc tiền nhân Anh dũng của con, xin dòng máu -dòng máu mà các Ngài thừa hưởng từ Trái Tim Chúa Nhân lành- luôn tuôn chảy và thấm đẫm trong tim óc, trong huyết quản con. Amen.

(An-tôn Lê Tân)