Nguyệt ký MVTT Xóm Mới T10/ 2014

Một videoclip ngắn với hình ảnh sinh hoạt các GX

Video khác