Lớp Thánh Kinh Cầu Nguyện

 NHÓM THÁNH KINH CẦU NGUYỆN
 
 
Giới thiệu:
Ngày thành lập :  3/5/2007
LM Đồng hành : Phanxicô  Xaviê Lê văn Nhạc
Trưởng Nhóm : Terêsa Nguyễn Ngọc Thu – 0908 181 463
Phó  Nhóm: Terêsa Lê thị Phước Trinh – 0906  311 110
Thời gian học: 18 tuần ( 1ngày/tuần) , kết thúc khoá sau 5 ngày tĩnh tâm
                         có Thánh Lễ Tạ Ơn - Dâng Mình.
Thành phần tham dự lớp: Giáo dân các giáo xứ và những người thuộc tôn giáo khác
Mục đích :  học hỏi Lời Chúa và chia sẻ cảm nghiệm.

 
Vài hình ảnh sinh hoạt

LỚP HỌC
KTCN1

THÁNH LỄ DÂNG MÌNH

LƯU NIỆM CUỐI KHÓA

Bài viết : Xin bấm vào tựa bài để xem

Mừng lễ Chúa Thánh Thần 2015