Bà Mẹ Công Giáo

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO CHỢ QUÁN

Bà Mẹ Công Giáo Chợ Quán
Ba Me

 
GIỚI THIỆU

Trong phiên họp định kỳ ngày thứ sáu đầu tháng 7/10/ 2011 vừa qua, hội CBMCG giáo xứ Chợ Quán đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011- 2014. Kết quả:
 
           
              DANH SÁCH BCH HỘI CBMCG GIÁO XỨ CHỢ QUÁN
                                    Nhiệm kỳ 2011- 2014

 

                                                                      ---000---
 
1.      Hội trưởng : Maria Nguyễn thị Lý, SN : 1943
                              ĐT : 38380561
2.      Hội phó : Maria Trần thị Như Sương, SN : 1958
                              ĐT : 38323513 – 0922910065
3.      Thư ký : Têrêsa Nguyễn thị Cẩm, SN :1956
                              ĐT :  39236972 -  01223198314
4.      Thủ quỹ : Maria Têrêsa Bùi thị Thực, SN : 1957
                              ĐT :   38395311
5.      Uv Bác ái – xã hội : Maria Nguyễn thị Vượng SN 1953
                              ĐT :  38363579 – 0969838587
 
Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho BCH mới được tràn đầy ơn Chúa Thánh thần để chị em hăng say dấn thân làm tốt nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ

 

Bài viết về Các Bà Mẹ  (Xin bấm vào tựa bài để xem)

Hiền mẫu thăm nhà hưu MTG Thủ Thiêm  7/2/2015

Hiền mẫu thăm nhà hưu dưỡng Dòng MTG Chỡ Quán 22/12/2014

Hội Hiền mẫu thăm nhà hưu nữ tu

Lễ Thánh hóa Các Bà Mẹ 21/5/2012

Mừng lễ Thánh Monica 27/8/2013   

Thăm Nhà Hưu Dưỡng MTG Chợ Quán  23/12/2013

Thăm Nhà Hưu Dưỡng Dòng MTG Thủ Thiêm    23/1/2014