Lược sử

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
-Niềm vui Truyền Thông
-Truyền thông trong đêm

Châm ngôn: 
. Tích cực - Loan báo in Mừng

. Hiệp thông - Xây dựng văn minh tình thương.

Danh sách Ban Truyền Thông giáo xứ Chợ Quán
Trưởng Ban : Maria Trần thị Nhan - 0917 530 219
Phó Ban      : Terêsa Nguyễn thị Cẩm - 0909 612 319
Tán trợ viên : Phêrô Vũ văn Ngò - 0938 077 092
Cộng tác viên   -  Đaminh Lê Thái Nguyên - 0907 828 977
                      -   Phanxicô Assisi  Bùi Ngọc Tuấn -0908 860 638
                      -   Denis Hoàng Long - 0918 574 310

Hình ảnh sinh hoạt :

TT Hạt 1
Ban Truyền Thông Hạt Saigon-Chợ Quán

TTHat 2Mừng lễ Bổn Mạng Truyền Thông Saigon-Chợ Quán với Đức Hồng Y

TT Hat 3Ban Truyền Thông Hạt Saigon- Chợ Quán với LM Đồng Hành
Tôma Huỳnh Bửu Dư