Các Tu Sĩ Gốc Bắc Hà

CÁC TU SĨ XUẤT THÂN TỪ GIÁO XỨ BẮC HÀPhó tế Daminh Vũ Đình Hòa
Nhận chức Phó tế vĩnh viễn 06.06.2008
___________________

Các nữ tu sĩ gốc Bắc Hà