Giáo khu Phanxicô Xaviê mừng lễ thánh bổn mạng

Giáo khu Phanxicô Xaviê mừng lễ thánh bổn mạng vào lúc 17 giờ 30 thứ tư ngày 03/12/2014. Trước đó, giáo khu sẽ chuẩn bị tâm hồn bằng cách tổ chức hai ngày tĩnh tâm: thứ hai 01/12 và thứ ba 02/12 lúc 17g00. Trong hai ngày này, anh chị em sẽ nhận Bí Tích Giao Hòa.