Thánh lễ cho các hội đoàn

      Theo cuộc họp HĐMV ngày 24/9/2014, bắt đầu năm phụng vụ mới 2014-2015, chủ đề Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn Sống Đời Thánh Hiến, giáo xứ sẽ có thánh lễ cho các Hội đoàn, cụ thể như sau:

  1. Thứ bảy tuần 1: Hội các bà mẹ công giáo
  2. Thứ sáu tuần 2:  Dòng Ba Cát Minh
  3. Thứ hai tuần 3: Hội Legio Mariae
  4. Thứ tư tuần 4: Huynh đoàn giáo dân ĐaMinh.

Các hội viên tham dự thánh lễ ngồi lên ghế trên phía Đức Mẹ và mặc đồng phục.