Lịch giải tội MÙA CHAY 2015

Để chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng mừng lễ Chúa Phục sinh, Quý cha sẽ đến giải tội cho cộng đoàn giáo xứ từ 18g30 đến 20g30 ngày thứ hai 16/3/2015, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.
Xin cộng đoàn đi xưng tội đầy đủ.