Giáo họ Đức Mẹ Mân Côi

GIÁO HỌ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
 

 
- Bổn mạng:  Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 - Ban chấp hành khóa 11 (2010-2014):

  • Trùm chánh: Ông Antôn Nguyễn Minh Cường
  • Trùm phó: Ông Phanxicô Trần Văn Hiếu
  • Thư ký: Ông Gioan B. Trương Văn Quý
  • Thủ quỹ: Ông Gioan B. Trần Văn Thanh