Ca doàn Phạt Tạ Thánh Tâm

Giới thiệu Ca đoàn Phạt Tạ Thánh Tâm

Tên Ca đoàn    : Phạt Tạ Thánh Tâm 
Nam thành lập : 2000
Bổn mạng        : Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ca trưởng        : Maria Phạm thị Thi
Số ca viên        : 15
Tập hát             : thứ sáu và chúa nhật hàng tuần
Phục vụ thánh lễ : thứ sáu và chúa nhật luân phiên
Hoạt động khác : kiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu và chầu Thánh Thể 1lần / tháng