Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

GIÁO HỌ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

- Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ lên trời (15/08)

- Ban chấp hành khóa 11 (2010-2014):

  • Trùm chánh: Ông Phaolô Vũ Văn
  • Trùm phó: Ông Gioan B. Phạm Văn Xuân
  • Thư ký: Ông Giuse Phạm Cao Hoàng
  • Thủ quỹ: Ông Phaolô Vũ Văn Sơn