CN II Mùa Vọng B

Lổm chổm gồ ghề trong cuộc sống xã hội và trong lòng con là một thực tế rõ nét. Và bạt núi, sửa đường là mệnh lệnh của Mùa Vọng. Thực thi một mệnh lệnh này là công việc dài hơi, kéo dài suốt một đời, và kéo dài đời này qua đời khác như việc của Ngu Công vậy. Nhưng kết quả sẽ là niềm vui lớn lao: Bấy giờ vinh quang ĐỨC CHÚA sẽ tỏ hiện!

Suy niệm: Bạt núi