CN III Mùa Vọng B

Anh chia sẻ niềm vui của mình với mọi người về giấc mơ mà anh đã thực hiện được. Giấc mơ đó không hướng về tiền bạc hay quyền lực mà là ước mơ làm cho mình và người khác hạnh phúc, lôi cuốn họ về hạnh phúc này. Rồi thì tiền bạc hay quyền lực chỉ là việc đến sau...

Suy niệm: Mừng rỡ