Giáng Sinh 2014

Nạn nhân Hoàng Ðình Thịnh giàn giụa nước mắt, khóc thành tiếng rồi lả người đi. Bốn công binh hộ tống bên cạnh vội đỡ anh lên, lấy tay làm cáng rồi khiêng anh chạy ào về cửa hầm. “Anh khóc to lên, nhưng mở mắt to ra. Ánh sáng kìa, thấy chưa, sống rồi!” - chiến sĩ Hoàng Văn Thảo chạy theo nhắc.

Suy niệm: Ánh sáng kìa, thấy chưa, sống rồi!