Bổnmạng MVTT XómMới-GòVấp-HócMôn (T2)

Mừng bổn mạng MVTT liên Nhóm Gò Vấp-Xóm Mới-Hóc Môn, 31/1/2015 tại nhà thờ Tử Đình hạt Xóm Mới, Tgp Sài Gòn
Tập II: Thánh lễ (Bài giảng của cha trưởng ban MVTT, Giuse Vũ Hữu Hiền)

(An-tôn L.T.)

Video khác