Lễ Hiển Linh B

Vua Hêrôđê cũng là một vị vua độc ác. Trong triều đại của ác vương này, Đấng Cứu Thế, một vị vua anh minh nhân hậu đã chào đời.

Xin cho con được nên một với Đấng Cứu Thế để con cũng biết sống nhân hậu. Xin ánh sáng của Đấng Cứu Thế tỏa sáng trong mỗi hành vi của con, những hành vi yêu thương và nhân hậu trong đời thường.

Suy niệm: Vị vua nhân hậu