Chúa chịu phép Rửa B

Chử Đồng Tử bỗng dưng trở thành con rể của vua. Còn con, cám ơn Chúa, nhờ kết hiệp với Đức Kitô, con trở thành con vua cả trên trời. Xin giúp con luôn hân hoan sống đúng phẩm giá cao cả này: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

Suy niệm: Chử Đồng Tử