CN II Thường niên B

CN II Thường niên B

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy: Gioan và Anrê không những say mê đi theo Chúa mà còn vội vàng đi mời những người thân cùng tham gia vào niềm tin đầy say mê và hạnh phúc của mình. Một niềm tin như thế phải được tôn trọng và không ai được phép xúc phạm.

Xin dạy con luôn biết tôn trọng người khác.

Suy niệm: Xúc phạm