CN IV Thường niên B

CN IV Thường niên B

Ô uế đường phố khiến bà con bất bình vì gây nguy hại cho sức khoẻ và môi trường sinh sống. Còn những ô uế trong tâm hồn do ma quỷ gây ra thì sao? Nó làm cho con người mất sự sống đời đời, đau khổ cùng cực muôn kiếp. Nhưng có bao nhiêu người để ý đến điều này. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa trừ thần ô uế. Ngài làm thế vì thương cứu con người khỏi trầm luân đời đời. 

Suy niệm: Ô uế