CN I Mùa Chay B

CN I Mùa Chay B

Yêu nhau, người ta có nhu cầu hẹn hò tâm sự riêng tư với nhau. Sách ngôn sứ Êdêkien có nói đế nhu cầu này của Thiên Chúa khi Ngài yêu thương con người. Mùa Chay cũng là thời gian vào nơi thanh vắng để hẹn hò gặp gỡ Thiên Chúa như Chúa Giêsu vào sa mạc 40 ngày được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay. Nơi thanh vắng đây chính là sự tĩnh lặng của tâm hồn con. Hẹn hò với Chúa trong cõi tĩnh lặng của tâm hồn thì sẽ chẳng phải... lo ngay ngáy! 

Suy niệm: Yêu bờ bụi