CN III Mùa Chay B

CN III Mùa Chay B

Để có thể góp phần đạt được tiến bộ đích thực mà nâng con người lên trong hạnh phúc đích thực, con người phải biết tự thanh tẩy tâm hồn luôn mãi, theo đề nghị của Bài Tin Mừng hôm nay, một bài tường thuật về việc Chúa thanh tẩy đền thờ Giêrusalem

Suy niệm: Tiến bộ hơn chăng?