CN IV Mùa Chay B

CN IV Mùa Chay B

Những lời than phiền là những tiếng ồn - đã trở thành bóng tối - làm lu mờ ánh sáng của tia chớp, khiến mọi người khó tạo ra giải pháp thích đáng.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng đây chính là Đức Kitô đã đến trong thế gian để xóa đi bóng tối của tội lỗi, của nhớp nhơ và mang lại bình an hân hoan. Xin cho chúng con biết dẹp đi những ồn ào náo nhiệt trong tâm hồn để có thể đón nhận được ánh sáng của Chúa.

Suy niệm: Ánh sáng và bóng tối .