CN V Mùa Chay B

CN V Mùa Chay B

Cách đây hai tuần, người ta mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ để tôn vinh "một nửa thế giới rất dễ thương" bởi hơn ai hết phụ nữ là những người tuyệt vời hằng âm thầm hy sinh với bao nhiêu trách nhiệm và phận sự trong gia đình lẫn ngoài xã hội...

Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về sự tôn vinh: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!" Đây là sự tôn vinh một cây lúa gieo vào lòng đất, "chết đi" để sinh nhiều bông hạt khác. Xin cho con hiểu được ý nghĩa của "Giờ được tôn vinh" và đi vào giờ đó cùng với Đức Giêsu.

Suy niệm: Tôn vinh.