Thánh lễ MVTT thứ Ba 7/4/2015

- Mục vụ Truyền thông Tgp Sài Gòn, thánh lễ chiều tối 7/4/2015 tại Trung tâm Mục vụ
- Video gồm 10 phút sinh hoạt trước lễ và hát Tạ lễ.

Video khác