Gợi ý giải đáp - TTXH 49 (C01)


 
1. Chủ đề của Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 49 là gì?

Chủ đề của Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 49 là “Truyền thông trong gia đình,nơi dành riêng để gặp gỡ với quà tặng tình yêu”.