Gợi ý giải đáp - TTXH 49 (C07)


 

7. Khi truyền thông, cần phải biết ra khỏi bản thân mình như thế nào?

Khi truyền thông, cần phải biết ra khỏi bản thân mình bằng cách “thăm viếng” tha nhân và thưa “xin vâng” với Chúa. Lời “xin vâng” với Chúa, được thốt lên từ niềm tin, có thể giúp chúng ta bước ra khỏi bản thân mình, ra khỏi vị trí mong manh của mình nơi trần gian để đến được với Đấng hằng hữu tối cao. Và “thăm viếng” tha nhân là mở toang những cánh cửa, không khép kín trong thế giới nhỏ bé của ta, nhưng bước ra ngoài để đến với mọi người. 
Cũng thế, gia đình trở nên sống động khi tỏa lan ra bên ngoài bản thân mình.Những gia đình thực hiện điều đó chính là đang truyền đi sứ điệp sự sống và hiệp thông, mang lại sự nâng đỡ và hy vọng đến với những gia đình mong manh, nhờ đó xây dựng chính bản thân Hội Thánh, là gia đình của mọi gia đình.