Gợi ý giải đáp - TTXH 49 (C08)


 

8. Tại sao ĐTC nói: Cuộc sống gia đình cho thấy tha thứ là một tiến trình không thể thiếu của truyền thông?

Hơn bất cứ nơi nào khác, gia đình là nơi hằng ngày người ta thấy rất rõ những khuyết điểm, thiếu sót và tội lỗi của nhau, nhưng vẫn chấp nhận nhau, yêu thương nhau và chung sống an bình với nhau. Vì vậy gia đình chính là trường học dạy người ta biết thông cảm và tha thứ. Từ đó, người ta nhận thức được rằng tha thứ chính là một tiến trình không thể thiếu của truyền thông. Khi tâm tình hối lỗi được bày tỏ và được chấp nhận, việc truyền thông - từng bị cắt đứt - nay lại có thể được khôi phục và nối lại. Nếu một đứa trẻ đã học được nơi gia đình cách lắng nghe người khác, phát biểu cách tôn trọng và bày tỏ quan điểm của mình mà không phủ nhận người khác, đứa trẻ đó sẽ trở thành người xây dựng đối thoại và hòa giải trong xã hội.