Gợi ý giải đáp - TTXH 49 (C09)


 

9. Làm thế nào để truyền thông trở thành một phúc lành?

Trong một thế giới mà người ta thường sử dụng ngôn ngữ tục tằn để thoá mạ, nói xấu người khác, gieo mối bất hoà và đầu độc môi trường của con người bằng thói buôn chuyện, thì các gia đình có thể dạy người ta hiểu rằng truyền thông là một phúc lành khi biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Cuộc sống yêu thương và tha thứ trong gia đình sẽ giúp mọi người hiểu được rằng: việc chúc phúc chứ không phải thoá mạ, thăm viếng chứ không phải từ khước và đón nhận chứ không phải đấu tranh, mới là phương thế duy nhất để phá vỡ vòng xoáy của sự ác. Cuộc sống yêu thương và tha thứ trong gia đình cũng như việc giáo dục con cái sống tình bằng hữu cho thấy rằng sự thiện luôn là điều khả thi.