Gợi ý giải đáp - TTXH 49 (C10)


 

10. Tại sao ĐTC Phanxicô nói: Chúng ta cần học lại cách nói chuyện với nhau?

ĐTC Phanxicô nói: Chúng ta cần học lại cách nói chuyện với nhau vì khi nói với nhau thông qua các phương tiện truyền thông, những phương tiện này có thể là một trở ngại nếu chúng trở thành một phương cách tránh né việc lắng nghe người khác, tránh né việc giao tiếp cụ thể. Cần học lại cách nói chuyện với nhau, nghĩa là cần biết sử dụng các phương tiện truyền thông cách khôn ngoan để làm cho mọi người biết chia sẻ câu chuyện đời mình, biết giữ liên lạc với bạn hữu gần xa, biết cảm ơn hoặc xin lỗi người khác, biết mở ra những cuộc gặp gỡ mới để khám phá ra tầm quan trọng cốt yếu của việc gặp gỡ người khác với một cái nhìn tổng thể bao dung. Cha mẹ và cộng đồng Kitô hữu có trách nhiệm hướng dẫn con cái và người trẻ biết sử dụng các phương tiện truyền thông phù hợp với phẩm giá con người và phục vụ công ích.